PARCH'ın Lüleburgaz Tosbağa Deresi AĞAÇLAR, BOSTANLAR, KÖPRÜLER, KOVANLAR: BİR YERYÜZÜ MODÜLÜ projesi Oslo, Norveç'te gerçekleşecek IFLA World Common Ground konferansına 600 katılımcı arasından kentin sürdürülebilir dönüşümü kategorisinde kabul edildi, Eylül 2019.

TREES, GARDENS, BRIDGES, HIVES: A MODULE FOR THE EARTH Lüleburgaz Tosbağa Creek project by PARCH has been accepted to IFLA World Congress Common Ground from 600 entry in the sustainable urban transformation category. Oslo, Norway, September 2019.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

PEYZAJIN GÖRSEL OKUR YAZARLIĞI dersi seçmeli olarak MEF Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 2018-19 bahar yarılı için ilan edildi. İstanbul, Ocak 2019.

VISUAL LITERACY OF LANDSCAPE elective course has been announced for Spring 18-19 by MEF University Faculty of Arts, Design and Architecture. Istanbul, January 2019.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

BİRLİKTE YAŞAM, EKOLOJİNİN MİMARLIĞI metni Doç Dr.Ayşen Ciravoğlu editörlüğündeki Ters Köşe Ekoloji dosyası kapsamında yayınlandı, XXI Online, Ocak 2019.

The Turkish text LIFE IN COMMON, THE ARCHITECTURE OF ECOLOGY has been published by XXI Online, edited by Assoc. Prof. Dr. Aysen Ciravoglu. Turkey, January 2019.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Kahvecioğlu daveti ile Yitik Alanın Peyzajı konulu bir ders gerçekleştirildi, 22 Kasım 2018.

Istanbul Technical University Architecture Faculty Member Assoc. Prof. Dr. Huseyin Kahvecioglu has invited Seda Kurt Sengun for to talk about Landscape of Lost Space which she completed at 2014 as an academic dissertation, November 22, 2018.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Kadir Has Üniversitesi Mimarlık Bölümü Contemporary Debates in Architecture and Urbanism dersi yürütücüsü öğretim üyesi Doç Dr.Didem Kılıçkıran daveti ile peyzaj mimarlığı teorisi ve pratiği üzerine bir konuşma gerçekleştirildi, 13 Kasım 2018.

Kadir Has University Architecture Faculty Contemporary Debates in Architecture and Urbanism course by Assoc. Prof. Dr.Didem Kılıçkıran has invited Seda Kurt Sengun for to talk about theories of landscape and her practise, November 13, 2018.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

PARCH'ın Lüleburgaz Tosbağa Deresi AĞAÇLAR, BOSTANLAR, KÖPRÜLER, KOVANLAR: BİR YERYÜZÜ MODÜLÜ proje bildirisi İspanya'nın Alicante şehrinde gerçekleşecek EURAU uluslararası konferansına kabul edildi, Eylül 2018.

TREES, GARDENS, BRIDGES, HIVES: A MODULE FOR THE EARTH Lüleburgaz Tosbağa Creek project enlarged abstract by PARCH has been accepted to EURAU Conference in Alicante, Spain, September 2018.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Türkiye Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkezi 10. ULUSAL MESLEK ÖDÜLLERİ için seçici kurul jüri üyesi olarak Seda Kurt Şengün, Ankara'da gerçekleştirilen toplantıda Genç Peyzaj Mimarı, Uygulanmış ve Uygulanmamış Proje Ödülü kategorilerinde Türkiye genelinde katılımları değerlendirdi, Temmuz 2018.

UCTEA Chamber of Landscape Architects Turkey has realised 10th NATIONAL LANDSCAPE ARCHITECTURE PROFESSIONAL AWARDS and Seda Kurt Şengün as a member of principal jury committee has reviewed participants as Young Landscape Architect, Realised and Unrealised Projects from Turkey, July 2018.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mimarlık Bölümü Seda Kurt Şengün 1. sınıf mimarlık stüdyosu STÜDYO219, atölyelerin kapanış etkinliğini SALT GALATA ev sahipliğinde ve mimarlar Hüseyin Kahvecioğlu, Elif Kendir, Hakan Tüzün Şengün, Nizam Onur Sönmez, Bahar Avanoğlu, İpek Avanoğlu katılımları ile gerçekleştirdi, 31 Mayıs 2018.

STUDYO219 first year architectural design studio by instructor Seda Kurt Şengün was hosted by SALT, Istanbul. Final proposals were reviewed by the jury members; Hüseyin Kahvecioğlu, Elif Kendir, Hakan Tüzün Şengün, Nizam Onur Sönmez, Bahar Avanoğlu, İpek Avanoğlu, May 31, 2018.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Seda Kurt Şengün Türkiye Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkezi 10. ULUSAL MESLEK ÖDÜLLERİ SEÇİCİ KURUL JÜRİ ÜYESİ ilan edildi, Mayıs 2018.

UCTEA Chamber of Landscape Architects Turkey has announced Seda Kurt Şengün as A MEMBER OF PRINCIPAL JURY COMMITTEE of the 10th NATIONAL LANDSCAPE ARCHITECTURE PROFESSIONAL AWARDS, May 2018.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

LÜLEBURGAZ TOSBAĞA DERESİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI Ağaçlar, Bostanlar, Köprüler, Kovanlar: Bir Yeryüzü Modülü Projesi Lüleburgaz Belediyesi tarafından ULUSAL EŞDEĞER ÖDÜL aldı, proje Türkiye Mimarlar Odası tarafından yayınlandı, Ocak 2018.

LULEBURGAZ TOSBAGA CREEK RECREATIONAL AREA COMPETITION PROJECT Trees, Gardens, Bridges and Hives: A Module for the Earth has won NATIONAL EQUIVALENT PRIZE. The prize has announced by Lüleburgaz Municipality, The Chamber of Architects Istanbul, Arkitera, January 2018.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

---

YENİ BİR DOĞA DÜŞÜNCESİNDE FOTOĞRAF metni Doç. Dr.Meltem Erdem Kaya editörlüğündeki Peyzajı Açmak dosyası kapsamında yayınlandı, XXI Online, Aralık 2017.

The Turkish text PHOTOGRAPH IN A NEW NATURE THOUGT has been published by XXI Online, edited by Asst. Prof. Dr.Meltem Erdem Kaya. Turkey, December 2017.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Atölye Mil Perşembe Araştırmaları daveti ile MÜPHEMLİĞİN PEYZAJI konuşması ve atölyesi gerçekleştirildi, Nisan 2017.

Invited as a speaker and instructor by Atölye Mil for Thursday Researches #5 with the title LANDSCAPES OF UNCANNY, April 2017.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

İzmir'in Basmane bölgesi için yürütülen SÖKÜM - DÖKÜM PEYZAJLAR atölyesinin metni ARKITERA'da yayınlandı, Aralık 2016.

The Turkish text about the workshop which was realised by Seda Kurt Sengun entitled with DETACHED AND DIFFUSED LANDSCAPES has published at ARKITERA, December 2016.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Çiçek Gibi Tarih Kokan Sokaklar etkinlikleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarih Tasarım Atölyesi davetiyle Basmane bölgesinde SÖKÜM - DÖKÜM PEYZAJLAR atölyesi 3 gün olarak gerçekleşti, 26-28 Eylül 2016.

Invited as a landscape architect by Izmir History and Design Atelier for to lead 3 days workshop DETACHED AND DIFFUSED LANDSCAPES at Basmane region in Izmir, September 26-28, 2016.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

İstanbul Mimarlar Odası Kent Düşleri Atölyesi Gülnaz Güzeloğlu davetiyle Ekoloji, Kentsel Tasarım ve Kamusal Alanlar üzerine bir konuşma gerçekleştirildi, Haziran 2016.

Invited talk about Ecology, Urban Design and Public Spaces at Urban Dreams Atelier, Encounters Workshop by Gulnaz Guzeloglu, Chamber of Architects Istanbul Branch, July 28, 2016.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

METROPOLDE İNFRASTRÜKTÜRÜN PEYZAJ DEĞERİ metni yayınlandı, XXI Online, Temmuz 2015.

The Turkish text THE VALUE OF LANDSCAPE INFRASTRUCTURE IN METROPOLIS has been published by XXI Online, Turkey, July 2015.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Fotoğraf sanatçısı Jess Gough'a ait GLENCOE fotoğraf serisi için tasarlanan sergi projesi KUTULAR Torna ekibi tarafından uygulandı ve Torna'da açıldı, Mayıs 2015.

BOXES GLENCOE exhibition design which is made for the show of the artist Jess Gough's photographic set of GLENCOE has been realised by TORNA and opened at Torna Istanbul contemporary art project space, May 2015.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Atelye 70 işbirliği ile projelendirilen Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi Projesi ULUSAL 1.ÖDÜL aldı ve Türkiye Mimarlar Odası yayınlarında yer aldı, Haziran 2015.

Duzce University Konuralp Campus Urban Design Project in collaboration Atelye70 which has won NATIONAL 1st PRIZE has published by Chamber of Architects Journal Turkey, June 2015.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

GERÇEK GÖLGELER, GERÇEK AĞAÇLAR metni Doç.Dr.Burcu Serdar Köknar editörlüğündeki Peyzaj: Kapsayıcı dosyası kapsamında yayınlandı, BETONART 44, Şubat 2015.

REAL SHADES, REAL TREES text has been published as a hardcopy by BETONART 44, edited by Asst. Prof. Dr. Burcu Serdar Köknar. Turkey, February 2015.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Lisbon New Üniversitesi Uluslarası Mimarlık ve Edebiyat konferansında yitik alanların görsel dili üzerine Visual Literacy of Lost Spaces Through Photography başlıklı bir bildiri sunumu gerçekleştirildi. Komite henüz bir bildiri kitabı yayımlamış değildir, Portekiz, Aralık 2014.

Lisbon New University Arts and Humanities Faculty International Conference Arch and Lit participation with the enlarged abstract text and presentation VISUAL LITERACY OF LOST SPACES THROUGH PHOTOGRAPHY. The committee has not been published a book yet, Lisbon, Portugal, December 2014.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

İKSV ve TAK işbirliği ile 2. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında KADIKÖY AĞAÇ ROTASI gerçekleştirildi, Haziran 2014.

KADIKOY TREE WALK has realised in collaboration with Istanbul Cultural Agency and Design Atelier Kadikoy at Istanbul 2nd Design Biennial, June 2014.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ARKIMEET'14 Ya Sonra teması ile gerçekleşen mimarlık etkinliğinde Seda Kurt Şengün uluslararası konuşmacılar arasında YİTİK ALANIN PEYZAJI konuşması ile yer aldı. İstanbul, Kasım 2014.

ARKIMEET'14 International Conference with the title What's Next has invited Seda Kurt Sengun as a landscape architect with LANDSCAPE OF LOST SPACES dissertation. Istanbul, November 2014.